Uppdaterad 15 december 2022
Skriv ut

Gymnasie- och vuxenutbildningens kvalitetspris 2022!

Eric Gustafsson på UBG tilldelas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetspris 2022.

Sedan 2019 delas ett kvalitetspris ut av kommunens Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Priset ges till person/ personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Prissumman är 30 000 kronor. Årets pristagare är gymnasielärare Eric Gustafsson som undervisar hos oss på UBG. Eric har under de senaste åren kombinerat sitt arbete på UBG med egna studier i didaktik vid Stockholms universitet samt distansstudier i USA, i en metod som kallas Modern Classroom.

Här följer ett utdrag från den omfattande motiveringen.

”Med ett enormt driv, stor nyfikenhet och ödmjukhet ägnar han massor av tid till att fortbilda sig och utveckla den lärmiljö han erbjuder UBG:s elever. Som lärare i filosofi och historia, på främst samhällsprogrammet, utmanar han såväl elever som kollegor med sitt nytänkande och mod att testa det annorlunda eller oväntade. Med höga förväntningar på såväl eleverna som sig själv, har Eric sedan han började på UBG 2017, varit angelägen om att driva utveckling för att nå högre måluppfyllelse.”


Eric fick mottaga priset under högtidliga former på Luciadagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Lisa Edwards (C) och 1:e vice ordförande Masoud Zadeh (M) i närvaro av avdelningschef Magnus Persson och hela kollegiet på UBG.

Pristagaren själv var glad och överraskad när han mottog pris och blombukett.
– Det är så klart fantastiskt och även väldigt roligt för UBG och jag känner mig väldigt ödmjuk inför priset, säger Eric Gustafsson.

Stort grattis Eric!

Är du nöjd med informationen på sidan?