Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Intressentlista för direktupphandlingar

Direktupphandlingar är inköp med ett värde upp till 700 000 Kommunens verksamheter genomför sina direktupphandlingar själva utan stöd från upphandlingsenheten. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för at förenkla för lokala företag att delta i våra direktupphandlingar.

Ingen innehållsförteckning finns

Så fungerar vår intressentlista

Kommunen har en intressentlista för direktupphandlingar där du kan registrera ditt företag. Observera att listan tydliggör vilka leverantörer som finns tillgängliga men inte automatiskt innebär att ditt företag ska få en förfrågan när behov uppstår.

Är du nöjd med informationen på sidan?