Uppdaterad 01 juli 2024
Skriv ut

Serveringstillstånd

För att sälja alkohol eller servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd.
Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdrycker mot betalning.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om serveringstillstånd genom e-tjänsten nedan. Börja med att läsa vår guide. När du har förberett den dokumentation som behövs är du välkommen att ansöka.

Ansök om tillstånd för alkoholförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Genom verksamt.se får du en lista på de tillstånd du kommer att behöva från kommunen och andra myndigheter.

Här lämnar du uppgifter som organisationsnummer, bolagsform, kontaktuppgifter, fakturaadress samt beskriver verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen är till för att handläggaren ska få en förståelse för din verksamhet och vad det är du vill göra.

När du ansöker om tillstånd för försäljning av alkohol kommer finansieringen av ditt företag att prövas av kommunen. Detta görs för att se till att det är sund konkurrens i branschen. Du måste därför visa hur du finansierar din verksamhet, till exempel vilka intäkter och kostnader du har.

I e-tjänsten får du därför ange de kostnader du har haft för att finansiera verksamheten. Förbered också handlingar som visar dessa kostnader, till exempel: köpeavtal för verksamheten, arrendeavtal, hyresavtal, köpeavtal för övertagande av aktier eller andelar, köpeavtal för butiksinredning och inventarier.

Verksamheten kan till exempel vara finansierad med banklån eller privatlån (lån från privatpersoner) och egna sparade pengar. Du visar hur verksamheten är finansierad genom att bifoga lånehandlingar från banken/långivaren och genom kontoutdrag som visar att du sparat ihop till de pengar som du finansierar verksamheten med.

Kontoutdraget ska visa både mottagare och avsändarens transaktioner för den aktuella tidsperioden när transaktionen för finansiering sker.
Avsändarens kontoutdrag ska visa en period om 4 veckor före transaktionsdatumet och mottagarens kontoutdrag ska visa en period om 4 veckor efter transaktionsdatumet.

Kommunen kan komma att begära in ytterligare dokument som t ex ett bokslut i handläggningen av din ansökan.

Du behöver ange vilka utgifter och inkomster du kommer att ha i din verksamhet. Exempelvis kostnader för inköp av dryck och mat samt kostnader för hyra, löner och underhåll. Exempel på intäkter är försäljning av dryck och mat samt eventuella entréavgifter och inkomster från spel.

För att handlägga ansökan behövs uppgifter om serveringsstället. Du kommer att få lämna uppgifter gällande:

 • Antal sittplatser och information om max tillåtna antal personer i lokalen.
 • Eventuell uteservering.
 • Planritning (bifogas i e-tjänsten). Du behöver visa var i lokalen du kommer att servera alkohol genom att på en planritning visa vilken del som är serveringsyta. Planerar du att ha uteservering behöver planritningen även visa serveringsyta utomhus. Planerar du att servera alkohol på flera våningsplan behöver du visa serveringsyta för alla våningsplan. Du får inte servera alkohol utanför serveringsytan och dina gäster får inte heller ta med sig alkohol till de delar av lokalen som inte är serveringsyta. Serveringsytan ska vara överblickbar.
 • Nyttjanderättsavtal (bifogas i e-tjänsten). För att kommunen ska kunna pröva ansökningar om serveringstillstånd behöver kommunen säkerställa att du har rätt att använda lokalen inklusive platsen för eventuell uteservering. Du gör detta genom att ladda upp ett hyreskontrakt, ett arrendeavtal eller köpeavtal (inklusive bilagor) för lokalen som du tänker bedriva verksamheten i.
 • Köpeavtal gällande befintlig verksamhet (bifogas i e-tjänsten). Har du köpt den verksamhet som du nu söker tillstånd för behöver du bifoga köpeavtalet (inklusive bilagor) för verksamheten, eller ett arrendeavtal (inklusive bilagor) om du arrenderar verksamheten.
 • Brandskyddsdokumentation. Här bifogas en brandskyddsritning (ex utrymningsvägar) Om du har brandskyddsdokumentation från brandkonsult eller motsvarande kan du bifoga denna.

Till ansökan behövs även uppgifter om verksamheten som ska bedrivas. Du får i e-tjänsten lämna uppgifter om fäljande:

 • Om ansökan gäller tillstånd för allmänheten eller slutet sällskap.
 • Serveringsperiod (året runt eller årligen under en viss period).
 • Serveringstid inomhus.
 • Serveringstid ute (om uteservering ingår i ansökan).
 • Eventuell cateringverksamhet.
 • Vilken typ av alkoholhaltiga drycker som kommer att serveras (starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker).
 • Serveringsansvarig/a (namn och kontaktuppgifter).
 • Meny. En förutsättning för serveringstillståndet är att det serveras mat. Utbudet av mat ska vara tillrett, tillräckligt och tillgängligt. Detta innebär att du ska ha mat som du har kapacitet att tillreda på plats i restaurangen, matutbudet ska även alltid vara tillgängligt för gästerna i verksamheten. Du kan välja att bifoga en meny om du har en sådan. Annars kan du välja att skriva in denna i e-tjänsten. Om du har en annan, enklare meny efter kl. 23 ska du även bifoga den eller skriva in denna i e-tjänsten.
 • Verksamhetens inriktning.

2

Skicka in din ansökan

Genom vår e-tjänst hittar du ansöknings­blanketter för ansökan om olika serveringstillstånd. Ladda ner blanketterna du behöver och skicka in per post.

3

Handläggning pågår

När din ansökan är komplett får du ett mejl om att handläggningen påbörjas. I annat fall kontaktas du av vår handläggare. Din ansökan bedöms utifrån om du uppfyller de kraven som ställs på dig och din verksamhet. Upplands-Bro kommun gör en omfattande utredning innan beslut fattas.

När vi mottagit din ansökan om serveringstillstånd granskas de uppgifter som du har lämnat. Om uppgifter saknas kontaktas du för att skicka in kompletteringar.

Så fort din ansökan är komplett startar vi handläggningen. Bland annat ges polis och räddningstjänst möjligheten att lämna synpunkter på lokalen och risk för ordningsstörningar i närområdet så som buller och störande av allmän ordning.

Vi kontrollerar om företaget har skulder hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Vi kontrollerar också den personliga lämpligheten. För att få ett tillstånd krävs att samtliga personer med betydande inflytande i bolaget är lämpliga att utöva verksamheten. Serveringstillstånd får till exempel inte ges till någon som missköter sin ekonomi eller är dömd för vissa brott. Om du driver andra företag kontrolleras också dessa.

I processen ingår också att kontrollera att kravet om kunskap är uppfyllt. Du ska klara ett kunskapsprov om alkoholservering. Folkhälsomyndigheten har gjort provet, men du skriver det hos kommunen.

Det är vanligt att vi besöker din verksamhet på plats innan beslut fattats.

När alla yttranden inkommit och handläggaren har granskat alla handlingar presenteras ärendet för bygg- och miljönämnden. Nämnden beslutar sedan om du som söker får tillstånd eller inte.

Handläggningstiden påverkas av om din ansökan är komplett eller om det krävs kompletteringar. Kommunen har enligt alkohollagen fyra månader på sig att handlägga din ansökan från att den är komplett.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om du som säker får avslag eller väljer att dra tillbaka din ansökan.

År 2024 är avgiften 12 342 kronor.

Observera att avgift för eventuellt kunskapsprov tillkommer.

Du hittar hela taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen här. Öppnas i nytt fönster.

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att bekosta handläggningen av din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås.

Om du får serveringstillstånd ansvarar du för att serveringen går rätt till. Tänk på att du även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i verksamheten och att anmäla om ett ägarbyte sker.

Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Upplands-Bro kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna.

Behövs några andra tillstånd?

En förutsättning för att få serveringstillstånd är att verksamheten har ett utbud av olika maträtter. För att få servera mat behöver verksamheten registreras som livsmedelsanläggning. Det behöver göras senast två veckor innan verksamheten startar.

Du anmäler registrering av livsmedelsanläggning genom e-tjänsten nedan.

När behövs inte serveringstillstånd?

I vissa fall behövs inget serveringstillstånd. Kontakta kommunens kontaktcenter om du till exempel ska ha fest och är osäker.

Serveringstillstånd behövs inte i särskilda boenden, till exempel äldreboenden.

Om du bara vill sälja öl med max 3,5 volymprocent alkohol i en butik räcker det att anmäla försäljning av folköl.

Är du nöjd med informationen på sidan?