Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut
22 maj-

Öppet hus: plan- och bygglovsfrågor

Kostnadsfri rådgivning

Har du frågor om bygglov eller ett byggprojekt? Eller undrar du något om allt som byggs i kommunen? Den 22 maj finns vi på plats i Brohuset och hjälper dig att komma vidare med ditt projekt eller ansökan. Du möter några av kommunens bygglovshandläggare och planarkitekter.

Även du som är fastighetsutvecklare eller exploatör, med lite större projekt är varmt välkommen. Här kan du få ett preliminärt utlåtande och tips på hur du kan komplettera din ansökan, för en effektiv handläggning.

Vi vägleder och svarar även på frågor om strandskydd, solceller, trafiken i kommunen, vatten- och avlopp samt avfallshantering.

Välkommen!

Är du nöjd med informationen på sidan?