Uppdaterad 21 september 2022
Skriv ut
13 okt-

Trygghetsvandring Kungsängen

13 oktober mellan 17-19 har du möjlighet att framföra synpunkter och förslag om hur din närmiljö kan förbättras. Det gör du genom en trygghetsvandring tillsammans med oss i ditt närområde. Du får möjlighet att peka ut och komma med synpunkter på hur ditt område kan förbättras för ökad trygghet, genom exempelvis mer belysning, beskärning av buskar eller fler sittplatser.
Mejla din anmälan och övriga frågor eller synpunkter till trygg@upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?