Adresser och vägnamn

Det är Upplands-Bro kommun som beslutar om adresser och namn på vägar och strategiska platser inom kommunen. Adresserna fastställs av Mät & GIS-enheten och nya namn beslutas av Tekniska nämnden.

Adresser

Alla entréer som leder till en bostad eller verksamhet ska ha en adress. Kontakta Mät & GIS-enheten om en ny adress behöver fastställas eller om du inte vet adressen till din fastighet.

Vägnamn

Det är namnberedningsgruppen som tar fram förslag till nya namn. Det sker dels på initiativ från allmänhet, hembygdsföreningar och verksamheter inom kommunen, dels via detaljplaneprocessen. Gruppen förbereder förslag om nya namn som presenteras i Tekniska nämnden och som fattar beslut. Innan förslaget presenteras för Tekniska nämnden inhämtas yttranden från Kultur-och Fritidsnämnden, hembygdsföreningar och berörda fastighetsägare.

Kontakt

Kontakta också Mät & GIS-enheten för frågor om kartor, mätningstjänster, adresser och vägnamn.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kartor@upplands-bro.se

Fråga oss
Upp