Leran 1:3 vattenskyddsområde

Det finns en större dricksvattentäkt i Uppsalaåsen vid Lindormsnäs. Brunnen förser Säbyholmsskolan med vatten.

År 1990 inrättades ett skyddsområde för vattentäkten. Inom skyddsområdet gäller restriktioner för bl.a. utsläpp av avloppsvatten, gödselhantering, sprängning och scahktning.

Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde. Läs mer här. 

Upp