Vatten och avlopp till ny fastighet

Inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) har du möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala nätet. Fördelarna är många, bland annat renas vattnet bättre i Käppala reningsverk än i en egen anläggning, det kommunala dricksvattnet kontrolleras noga och en fastighet med kommunalt vatten och avlopp får ett högre värde, vid exempelvis försäljning.

VA-verksamhetsområde

Kommunen ordnar kommunalt vatten och avlopp inom ett visst geografiskt område. Det området kallas VA-verksamhetsområde. De är de folkvalda politikerna som bestämmer hur VA-verksamhetsområdet ska se ut.

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När ett nytt hus byggs inom VA-verksamhetsområdet ska det anslutas till det kommunala VA-nätet. Du ansöker om anslutning till kommunalt VA på blanketten "Servisanmälan". Minst två månader innan planerad anslutning till kommunalt VA bör du fylla i och lämna in blanketten.

Vi kontrollerar om det går att ansluta er fastighet till kommunalt VA, det vill säga om fastigheten ligger inom VA-verksamhetsområdet. Vi kontrollerar också om det redan finns en anslutningspunkt eller om det måste dras fram en ny.

Kostnad för anslutning till kommunalt VA

Innan ni ansluter ska ni betala VA-anläggningsavgift. Faktura för detta skickas normalt efter att ni fått beviljat startbesked och en förbindelsepunkt har upprättats. Avgiften varierar bland annat beroende på hur stor tomtytan är och antalet lägenheter. Som utgångspunkt för beräkning av avgifterna används fastighetsregistret och bygglovshandlingar. Först när VA-anläggningsavgiften är betald kan er fastighet anslutas.

Förbindelsepunkt

Kommunen ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger 0,5 m utanför tomtgräns. Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar innanför tomtgränsen.

Inkopplingen – så går det till

När anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp är betald kan fastigheten anslutas. En besiktning av sammankopplingen till det kommunala nätet (förbindelsepunkten vid tomtgräns) ska utföras av kommunen innan inkopplingen. Boka gärna din besiktningstid av anslutningen ett par veckor i förväg genom att ringa Kontaktcenter VA & avfall på 08-581 690 00.

Varje fastighet ska ha en vattenmätare

För att beställa vattenmätare ska du ringa eller maila Kontaktcenter VA & avfall. Uppge då uppgifter om fastighet, storlek på mätare och kontaktperson, så tar kommunens VA-driftspersonal kontakt med dig för att boka en tid för montering.

Vid om- och tillbyggnation kan det tillkomma VA-anläggningsavgift

I samband med om- och tillbyggnation kan förändringar på fastigheten inträffa som kan leda till att ni får betala tillkommande VA-anläggningsavgifter.

Du är skyldig att anmäla om det har skett förändringar på din fastighet som skulle kunna påverka VA-anläggningsavgiften till VA-enheten på kommunen.


Kontakta VA-enheten

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Upp