VA-utbyggnadsplan

I kartan kan du se VA-utbyggnadsplanen med tidplan. Områdena är inte exakt fastställda ännu, utan precis vilka fastigheter som kommer att anslutas kommer att avgöras i samband med att varje utbyggnadsprojekt dras igång. Mer information finns i VA-utbyggnadsplanen, som är en del av VA-planen i sin helhet. 

Klicka på bilden för att öppna en sök- zoom- och klickbar karta.

Tidplan för VA-utbyggnad
 1. 1. Sjöhagen
 2. 2. Ryttarberget
 3. 3. Håtunaholm
 4. 4. Råby-Norränge-Skällsta
 5. 5. Aske
 6. 6. Vallbyvik
 7. 7. Björkudden/ Killinge
 8. 8. Kvarnnibble
 9. 9. Tjusta
 10. 10. Lunda
 11. 11. Myggdansen/ Kevans stugby
 12. 12. Tibblehöjden
 13. 13. Håbo-Tibble Kyrkby
 14. 14. Kyrkbytorp
 15. 15. Mariedal
 16. 16. Långvreten
 17. 17. Näshagen
 18. 18. Lövsta/ Skepparudden
 19. 19. Stentorp
 20. 20. Eriksberg
 21. 21. Ålsta/ Ensta/ Aspvik
 22. 22. Skälby
 23. 23. Öråker
 24. 24. Lennartsnäs
 25. 25. Ängsudden
 26. 26. Ådöskog
 27. 27. Verkaviken
 28. 28. Sågbacken
 29. 29. Säbyholm
 30. 30. Stora Ekeby/ Leran
 31. 31. Lindormsnäs
 32. 32. Skarpskär
 33. 33. Alholmen
 34. 34. Gräsholmen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp