VA-plan

Bild på vattenglas som fylls från kran

Foto: Mostphotos

Upplands-Bro kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som antogs i kommunfullmäktige 13 juni 2018. VA-planen innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda. Planen visar också i vilka områden som kommunalt VA ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning. VA-planen har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

 

VA-planen består av flera olika delar:

VA-policy

I policyn anges övergripande mål för VA-försörjningen samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med VA-policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.

VA-plan

 • VA-översikt
  Beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag, vilka styrkor och vilka förändringsbehov som finns.
 • Plan för allmän VA-anläggning
  En plan för den allmänna VA-anläggningen, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA. I delplanen identifieras de åtgärder som kommunen behöver planera för. Åtgärderna presenteras i tabeller och ska ses som en bruttolista utan inbördes prioritering.
 • Plan för enskilt VA
  En delplan för vad som gäller i områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA. Planen behandlar även vad som händer för de områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp hanteras innan allmänt VA är på plats.
 • Utbyggnadsplan
  En plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA, samt ungefärlig tidplan för detta.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp