Tjusta

Områdeskarta Tjusta

Tjusta-området består av småhus samt en kommunal skola med utvecklingsplaner för förskoleverksamhet. Vatten och avlopp har fungerat för stora delar av området med ett lokalt VA-ledningsnät med vattenverk och reningsverk, men anläggningen är i dåligt skick.
Området har ingått i kommunens verksamhetsområde sedan 2018 och ska anslutas mot kommunalt VA när ledningsnätet är byggt fram till Tjusta.

Information om projektets utveckling uppdateras löpande här nedan.

VA-utbyggnad Tjusta

Projektflöde

Juni 2021

Väg-projekteringen fram till Tjustaskolan pågår fortfarande och förväntas bli klar under augusti 2021.

Juli 2020

Upphandlingen av totalentreprenad gav inget resultat och därför görs projekteringen nu i egen regi för att kunna gå vidare till utförande-upphandling.

Projektering för att hitta en trafik-infrastruktur som fungerar för alla fortsätter. När den är klar så kontaktas alla berörda fastighetsägare.

Januari 2020

Projektering pågår och beräknas blir klar under våren 2020.
Under projekteringstiden kommer berörda markägare kontaktas gällande markintrång, för bästa lösning för alla parter.

September 2019

Entreprenörsupphandling pågår.

Maj 2019
Vi har skickat ut inbjudan till informationsmöte till berörda fastighetsägare. Mötet kommer vara i Tjustaskolans matsal tisdagen den 4 juni klockan 19:00.

April 2018
Kommunen tar över den befintliga VA-anläggningen från Upplands-Bro Hus.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp