Tjusta

Bild Tjusta

Tjusta-området består av småhus samt en kommunal skola med utvecklingsplaner för förskoleverksamhet. Vatten och avlopp har fungerat för stora delar av området med ett lokalt VA-ledningsnät med vattenverk och reningsverk, men anläggningen är i dåligt skick. Området har ingått i kommunens VA-verksamhetsområde sedan 2018 och planeras anslutas till kommunalt VA under 2020.

Projektflöde

Maj 2019
Vi har skickat ut inbjudan till informationsmöte till berörda fastighetsägare. Mötet kommer vara i Tjustaskolans matsal tisdagen den 4 juni klockan 19:00.

April 2018
Kommunen tar över den befintliga VA-anläggningen från Upplands-Bro Hus.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)