Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkby är ett tätt bebyggt småhusområde med en kyrka, idrottsplats och lägenhetshus. Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp är prioriterad, men de nuvarande VA-lösningarna och anslutningsförutsättningarna mot den allmänna anläggningen utreds först för kartläggning av hur omfattande VA-arbetet blir i området. Målet är att utförandet kan påbörjas redan under 2020.

Karta

VA-utbyggnad Håbo-Tibble Kyrkby

Januari 2020

Håbo-Tibble Kyrkby är ett område som ska anslutas mot kommunalt VA-ledningsnät så fort som möjligt.
Utredning och planering för kommande VA-utbyggnation har påbörjats och beräknas blir klar till sommaren 2020. Därefter kommer alla berörda fastighetsägare bli kallade till ett informationsmöte.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp