Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkby är ett tättbebyggt småhusområde med en kyrka, idrottsplats och lägenhetshus. Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp är prioriterad, men de nuvarande VA-lösningarna och anslutningsförutsättningarna mot den allmänna anläggningen utreds först för kartläggning av hur omfattande VA-arbetet blir i området. Målet är att utförandet kan påbörjas redan under 2020.

Karta

VA-utbyggnad Håbo-Tibble Kyrkby

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)