Ådö område B, Ådö skog m fl

Områdeskarta

VA-utbyggnad till område B  omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.

Detta området består av ett 50-tal fastigheter där många fastigheter är mellan 6 000 - 11 000 kvm stora, med varierande bebyggelse. Det finns allt från sommarstugor av enklare karaktär till fullstora villor med året-runt-standard här. Det finns även ett fåtal fastigheter som är obebyggda.

VA-utbyggnad Ådö skog med flera

VA-utbyggnadsprojket

Februari 2018
Vi inväntar Lantmäteriets fastighetsutredning.

November 2017
Informationbrev nr två är utskickat till berörda fastighetsägare med information om att en så kallad fastighetsutredning behöver genomföras innan vidare VA-projektering kan fortsätta. Utredningen utförs på grund av att fastighetsgränsinformationen från Lantmäteriet är osäker på vissa platser, gränserna behöver då säkerställas för att veta vart VA-ledningar kan placeras.

Februari 2017
Förtydligande om VA-utbyggnad i område A.

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.

Januari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat för område A som innefattar Björknäs camping och att när det är klart kommer område B att påbörjas.