Ådö område B, Ådö Skog m fl

Områdeskarta

VA-utbyggnad till område B  omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.

Detta området består av ett 50-tal fastigheter där många fastigheter är mellan 6 000 - 11 000 kvm stora, med varierande bebyggelse. Det finns allt från sommarstugor av enklare karaktär till fullstora villor med året-runt-standard här. Det finns även ett fåtal fastigheter som är obebyggda.

VA-utbyggnad Ådö skog med flera

VA-utbyggnadsprojket

April 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande.

Projekteringen för VA-utbyggnaden är i slutskedet och förberedelser inför upphandling pågår.

Juni 2019
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande, men projekteringen för VA-utbyggnaden är startad. Vissa fastighetsägare längs ledningsdragningen kommer bli kontaktade angående ledningarnas placering. Arbetet beräknas påbörjas år 2020.

Februari 2018
Vi inväntar Lantmäteriets fastighetsbestämning.

November 2017
Informationbrev nr två är utskickat till berörda fastighetsägare med information om att en så kallad fastighetsbestämning behöver genomföras innan vidare VA-projektering kan fortsätta. Utredningen utförs på grund av att fastighetsgränsinformationen från Lantmäteriet är osäker på vissa platser, gränserna behöver då säkerställas för att veta vart VA-ledningar kan placeras.

Februari 2017
Förtydligande om VA-utbyggnad i område A.

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.

Januari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat för område A som innefattar Björknäs camping och att när det är klart kommer område B att påbörjas.

Upp