VA-arbeten

Här kan du läsa om våra olika VA-arbeten i kommunen.

Kommunen arbetar med olika typer av VA-projekt som till exempel utbyggnad av vatten och avlopp inom planområden, planering för att möta efterfrågan av kommunalt VA i befintliga bostadsområden och underhåll av ledningsnätet.

Under varje projekt finns information för dig som vill läsa mer om vad vi gör, få information om hur långt arbetet kommit och ta del av utskick mm.

Upp