LPS/ LTA tryckavloppssystem

LPS är förkortningen på "Low Pressure Sewer", översatt till svenska blir det, Lätt Trycksatt Avlopp (LTA). Vissa fastigheter i kommunen har ett LPS- tryckavloppssystem för att pumpa ut avloppsvattnet till kommunens ledningsnät. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.

Vad är LPS-tryckavloppssystem bra för?

För att avloppsvattnet ska komma till reningsverket måste det, där det saknas självfall på ledningen, pumpas en bit från fastigheten. Det finns flera olika anledningar till att man väljer denna lösning, det kan vara av topografiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl.

För detta ändamål används i vår kommun en pump som vi för enkelhetens skull kallar LPS-pump. Beteckningen på systemet är LPS2000E.


LPS-system i genomskärning


Information till dig som har ett LPS-system på din fastighet

För er som har en LPS-tank med pump på er tomt följer här instruktioner om hur ni ska hantera systemet:

  • Om systemet larmar får avloppet inte användas! Ring kommunen för kostnadsfri kontroll eller pumpbyte. Om avloppet används när larmet ljuder fylls brunnen med avloppsvatten och du får själv ansvara för att tömma brunnen innan pumpbyte kan utföras. Detta kan leda till onödiga utgifter.
  • Frysrisk - när systemet installeras är det viktigt att följa instruktionerna i monteringsanvisningarna. Om tryckledningen går ut på en nivå som ej är frostfri ska installationen kompletteras med isolering och/ eller tillskottsvärme (till exempel frostskyddskabel).
  • Ha en papperskorg i badrummet! Det är inte tillåtet att spola ner annat än sådant som kommit ur kroppen i toaletten. Det enda undantaget är toalettpapper som är anpassat för att kunna lösas upp i avloppshanteringen.
  • Bomullstussar, tops, våtservetter, kattsand, snus, fimpar, tamponger och bindor ska slängas i soppåsen. Detta orsakar annars stopp i avloppet!
  • Spola inte ner fett från matlagning i avloppet, torka ur stekpannan med hushållspapper och släng som matavfall.
  • Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret för tanken och ledningarna till förbindelsepunkten. Kommunen har driftansvar för själva pumpen. Driftansvaret gäller dock inte för fel på pumpen som orsakats av fastighetsägaren.

Så här gör du för att beställa LPS-system:

1. Betala VA-anläggningsavgiften.

2. Du ska sen ringa Kontaktcenter VA & avfall för att beställa pumptanken. Leverans av pumptank sker på onsdagar om du gör beställningen senast fredagen veckan innan.

3. Gå igenom alla punkter i färdiganmälan och fyll i dina uppgifter när allt är utfört (se dokument nedan).

4. Se till att ha konsol för vattenmätare på inkommande vatten enligt dokument vattenmätareinstruktioner nedan.

5. Ring till Kontaktcenter VA & avfall på 08-581 690 00 för att beställa tid för att driftpersonal från kommunen kommer och installerar själva pumpen och sätter upp en vattenmätare. Efter detta är anläggningen klar att tas i drift.

6. Använd vatten och avlopp.

Upp