Vattenmätare

I stort sett alla fastigheter kopplade till det kommunala vattennätet har en vattenmätare.

Kommunal vattenmätare

På de kommunala äldre vattenmätarna ser du oftast vattenmätarnumret på insidan av locket. Det brukar stå Norrvatten och 5-6 siffror under. De digitala vattenmätarna har sitt mätarnummer vid displayen. Vissa, exempelvis bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar har egna så kallade ”undermätare” till kommunens mätare i sina medlemmars lägenheter/ hus. De egna mätarna sköts av föreningen. Vi debiterar bara efter avläsning på den kommunala mätaren.

Byte av vattenmätare

Vattenmätarbyten utförs av personal från Hydrostandard AB och nyinstallation utförs av kommunens driftspersonal.

Att tänka på vid installation och mätarbyte:

  • Vattenmätaren ska inte kunna utsättas för frysrisk.
  • Mätaren är placerad på ett sådant sätt att byte enkelt går att genomföra.
  • Mätarplatsen är lättillgänglig – se till att plocka bort saker som kan vara i vägen.
  • Vattenledningen inte är strömförande.
  • Jordklammer från elinstallationen inte är monterad på kopplingshylsorna.
  • Ledningarna inte är så pass rostangripna att mätarbyte inte kan ske.
  • Mätarkonsol finns, är rätt monterad och är i bra skick.
  • Ventiler före och efter mätaren sluter tätt och är i bra skick.


Den opålitliga ventilen LK580 – även känd som ”champagnekorken”

LK580 är känd som ”Champagnekorken” och tillverkningen av ventilen har sedan länge upphört. Vid manövrering av ventilerna kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka skador då ventillocket flyger i luften som en champagnekork och vattnet sprutar ut. På grund av problem med denna modell av ventiler, bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på dina ventiler vid vattenmätaren.

Bild på en vattenmätare med LK580-ventil

Foto: Helsinge vatten

Bild på ventil LK580

Foto: Helsninge Vatten

Bilderna visar en vattenmätare i en konsol med LK580 ventiler. Kommunen byter inte vattenmätare där denna typ av ventil finns.

Om du har LK580 ventiler i din fastighet bör du kontakta en rörmokare för att få både ventiler och konsol utbytta. Du behöver även boka avstängning av inkommande vatten vid bytet. Avstängning bokas via kommunens Kontaktcenter VA & avfall och är kostnadsfritt.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för och bekostar bytet av ventilerna och konsolen. Det är endast själva vattenmätaren som ägs av kommunen.


Kontakta VA-enheten

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Upp