Frågor och svar om dricksvatten

Här finns svar på vanliga frågor om det kommunala dricksvattnet. Är det något annat du undrar? Hör av dig till Kontaktcenter.

Varför är det luft i vattnet?

När vi ska arbeta med ledningsnätet stänger vi av vattnet. Det kan vara till exempel vid en vattenläcka eller när vi lägger ner nya ledningar. När vi öppnar ventilerna igen är det vanligt att det blir luft i vattnet. Spola kallvatten ett tag så försvinner det.

Har vi stängt av vattnet för ett större område, brukar vi spola i spolposter för att luften fortare ska försvinna.

Varför är vattnet missfärgat?

När ledningsnätet har varit avstängt, till exempel på grund av en vattenläcka eller en lagning, blir vattnet ofta missfärgat när vi öppnar ventilerna igen. Det beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna och sprider sig i systemet.

Är missfärgat vatten farligt?

Vattnet är inte farligt att dricka men vänta gärna till dess det blivit klart. Spola kallvatten ett tag så försvinner det. Använd helst en kran nära vattenmätaren.

Kan jag ge min barn vatten som är missfärgat?

Nej, det rekommenderar vi inte. Hämta vatten i de tankar vi ställt ut eller vänta till dess vattnet är klart.

Kan jag använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat?

Slå av tvättmaskinen om du har den igång och vänta med att slå på den till dess vattnet är klart igen.

När ska jag koka vattnet?

Ibland finns misstanke att dricksvattnet innehåller skadliga mikroorganismer. Då rekommenderar vi att du kokar vattnet. Vi talar ALLTID om när kokning behövs och när det går bra att sluta koka vattnet. Vi skickar ut meddelande om kokning via kommunens webbplats och sociala medier.

När du måste koka dricksvattnet

Varför är det klor i vattnet?

Normalt använder vi inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är descinficerande och förs med vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är liten och inom tillåtna gränsvärden.

Hur hårt är vattnet?

Vattnet är medelhårt, på gränsen till mjukt och har ett pH-värde mellan 8,0-8,5.

Kontakta VA-enheten

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp