Digitala vattenmätare

Vi kommer att byta ut samtliga 4 000 vattenmätare i kommunen till digitala vattenmätare. Bytet innebär att du slipper lämna din mätarställning manuellt. Avläsning kommer istället att ske med en "drive-by" insamling, vilket innebär att man åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från alla vattenmätare. Det avlästa värdet kommer att redovisas på fakturan varannan månad.

Digital vattenmätare

Digital vattenmätare

Varför byter vi till digitala mätare?

Digitala mätare innebär många fördelar för VA-kollektivet. Idag får kommunen inte in avläsningar från samtliga fastigheter vilket kräver extra administration. Digitala mätare gör det även möjligt för oss och er som fastighetsägare att snabbare upptäcka avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckage. Detta innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för debitering.

När är det dags?

Vi börjar att byta ut de gamla mätarna i samband med årets revisionsbyten. Eftersom en villamätare byts vart 8:e år, innebär det att inom 8 år kommer alla mätare att vara utbytta.

Berörda fastigheter kommer bli informerade i god tid.
Om du är nyfiken kan du klicka på kartan och få info om när det är din tur att få en digital vattenmätare.

Mätarbyte och förberedelser

Mätarbyten kommer att utföras av personal från Hydrostandard AB eller kommunens VA-enhet.

Inför mätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera. Om någon ventil inte stängs av behöver du byta ut den innan mätarbyte kan ske.

Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som indikerar en extraordinär händelse. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

Leak: Vattnet har ej varit still i en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett.

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott.

Dry: Mätaren är ej vattenfylld.

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning.

Tamper: Försök till åverkan på mätare. Denna mätare är ej längre godkänd för debitering och måste bytas ut.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)