Digitala vattenmätare

Vi har börjat byta ut samtliga 4 000 vattenmätare i kommunen till digitala vattenmätare. Bytet innebär att du slipper lämna din mätarställning manuellt. Avläsning kommer istället att ske med en "drive-by" insamling, vilket innebär att man åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från alla vattenmätare. Det avlästa värdet kommer att redovisas på fakturan varannan månad.

Bild på en digital vattenmätare

Digital vattenmätare

Varför byter vi till digitala mätare?

Digitala mätare innebär många fördelar för VA-kollektivet. Idag får kommunen inte in avläsningar från samtliga fastigheter vilket kräver extra administration. Digitala mätare gör det även möjligt för oss och er som fastighetsägare att snabbare upptäcka avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckage. Detta innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för debitering.

När är det dags för mätarbyte hos mig?

Vi byter ut de äldre mätarna i samband med årets revisionsbyten. Eftersom en villamätare byts vart 8:e år och vi började 2019, så innebär det att i stort sett alla vattenmätare kommer vara digitala 2027.

Berörda fastigheter kommer bli informerade i god tid.
Om du är nyfiken kan du klicka på kartan och få info om när det är din tur att få en digital vattenmätare.

Karta med markering för vilket år vattenmätaren ska bytas

Förberedelser inför vattenmätarbyte

Mätarbyten kommer att utföras av personal från Hydrostandard AB eller kommunens VA-enhet.

Inför mätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att det finns konsol och fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera. Om någon ventil inte stängs av behöver du byta ut den innan mätarbyte kan ske.

Infokoder

Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som indikerar en extraordinär händelse. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning.

Leak: Vattnet har ej varit still i en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett.

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott.

Dry: Mätaren är ej vattenfylld.

Tamper: Försök till åverkan på mätare. Denna mätare är ej längre godkänd för debitering och måste bytas ut.

Radio off: Radio av

Low battery: Svagt batteri

Kontakta VA-enheten

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp