Kommunalt dricksvatten

Bild på en vattenkran med rinnande vatten

Foto: Mostphotos

Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten tillsammans med 14 andra kommuner i norra Stor-Stockholm. Det kommunala dricksvattnet i vår kommun tas från Mälaren och renas i Görvälnverket i Järfälla innan det till slut kommer ur din kran. Vattnet är medelhårt, på gränsen till mjukt och har ett pH-värde mellan 8,0-8,5.

Så tar vi betalt för vattnet

I stort sett alla fastigheter kopplade till det kommunala vattennätet har en vattenmätare. Vi skickar ut ett så kallat avläsningskort till alla som inte har digital vattenmätare, varje höst. Vattenförbrukningen preliminärdebiteras varannan månad och på hösten när avläsningen kommer in, justerar vi den preliminära årsförbrukningen så du får pengar tillbaka eller får betala lite mer, beroende på om du minskat eller ökat din vattenförbrukning.
Digitala vattenmätare läses av varje månad och du som abonnent behöver inte lämna avläsning manuellt.

Vattnets hårdhet och pH-värde

Vattnets hårdhet i vår kommun är medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader). Under vintertid är vattnet något mjukare. Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre resultat. Vattnets pH-värde varierar mellan 8,0-8,5.

Dricksvattnets kvalitet

Ur kranarna i vår kommun rinner vatten av mycket god kvalitet men spola gärna vattnet tills det känns kallt och friskt innan det tas till matlagning eller dryck. Detta gäller speciellt om vattnet stått stilla i kranen en tid. Använd inte varmvatten till dryck och matlagning, det är bara kallvatten som är klassat som livsmedel.

Provtagning

Vattnet i vår kommun provtas flera gånger per år enligt schema. Norrvatten utför provtagningen och analyserna. Analysresultaten hittar du på Norrvattens hemsida.

Vattnet i Tjusta provtas av vår egna personal och resultaten kan fås efter begäran.

Sprinkler

Vid sprinkleranslutning rekommenderar vi alltid att ni installerar tank. Vi kan nämligen inte garantera att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Upp