Spillvatten

Allt spillvatten i vår kommun leds till ett långt tunnelsystem för vidare transport till Käppala reningsverk på Lidingö där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön.

Det enda du får spola ner i toaletten är sådant som kommit ur kroppen, med undantag för toalettpapper som är anpassat för att kunna lösas upp i avloppshanteringen.

Några av de saker som inte får spolas ner i avloppet:

 • Våtservetter och pappershanddukar
 • Bindor och tamponger
 • Bomullstussar och tops
 • Cigarettfimpar och snus
 • Kattsand
 • Kondomer
 • Mediciner
 • Strumpbyxor
 • Tuggummi
 • Färgrester och lösningsmedel
 • Tungmetaller och motoroljor
 • Fett i större mängd

Inget fett i avloppet

Tänk på att aldrig hälla fett i större mängder i avloppet. Det stelnar när temperaturen sjunker och orsakar stopp i ledningarna.

Fettavskiljare

I Upplands-Bro kommun finns riktlinjer för fettavskiljare och i de allmänna föreskrifterna för vatten och avlopp föreskrivs att fastighetsägare inte får släppa ut fett i större mängd. För att förhindra större utsläpp av fett ska du istället installera fettavskiljare. Detta gäller främst verksamheter som restauranger, produktionskök och liknande.

Avfallskvarn

Vi har beslutat att tills vidare avslå samtliga ansökningar om installation av avfallskvarn. Anledningen till det beslutet är att Käppala reningsverk idag inte ser några fördelar med att få in matavfall till reningsverket samt att vi är osäkra på hur ledningssystemet skulle klara det. Vi har ju även matavfallsinsamling i kärl i vår kommun.

Upp