Lagar och regler för eget avlopp

I Upplands-Bro kommun är det krav på tillstånd för alla typer av avloppsanläggningar dit vattentoalett kopplas. Det krävs oftast en anmälan för att anlägga ett BDT- (bad-, disk-, tvätt-) avlopp.

Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter anger vad som gäller när du ska anlägga ditt avlopp.

Vid tillståndsprövningen kontrolleras att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte riskerar att uppstå. Anläggningen bedöms efter möjligheterna att rena avloppsvattnet och vilken påverkan den har på omgivningen. Hänsyn måste framförallt tas till närliggande brunnar men också naturmiljön, ex närheten till sjöar och vattendrag.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att genomföra undersökningar så att ett bra beslutsunderlag finns inför beslut om tillstånd. När anläggningen är färdigbyggd är det också fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen underhålls och restaureras så att den fortsätter att fungera som den ska. Förändring och restaurering av anläggningen ska också anmälas.

Bygg- och miljönämnden är tillståndsgivande myndighet och Miljöavdelningen handlägger nämndens ärenden.

Upp