Låga grundvattennivåer

Just nu är grundvattennivåerna i länet mycket under de normala för årstiden enligt de nationella myndigheterna SMHI och SGU. När grundvattennivåerna är låga finns risk att dricksvattnet för er med egen brunn får en försämrad kvalitet och att brunnar sinar (vattnet tar slut). För att minska riskerna att det inträffar är det viktigt att vi hjälps åt att spara på vattnet.

Boende i områden som försörjs med dricksvatten från grundvattentäkter (grundvatten) uppmanas att tänka på sin vattenförbrukning. Det gäller oavsett om du får ditt vatten från en samfällighet eller egen brunn.

Upplands-Bro kommun får sitt vatten till det kommunala ledningsnätet från Norrvatten som tar vatten från Mälaren. Det innebär att du som har kommunalt vatten inte påverkas av de låga grundvattennivåerna i samma utsträckning som om du har egen brunn.

Så här kan du spara på vattnet

 • Fyll inte pool, badtunna eller spaanläggning med vatten från grundvattentäkt, varken från samfällighet eller egen brunn.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare.
 • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmatta som kräver mycket vattning.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram.
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Installera snålspolande toaletter.
 • Fyll inte badkaret och ta en kort dusch istället för en lång.
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas. Till exemplet yoghurtpaket. Om du diskar för hand, använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

Läs även SMHI och SGU:s beräkningar av grundvattennivåer.

Kommunens vattenkiosk

Om du drabbas av att brunnen sinar (vattnet tar slut) så kan det vara bra att veta att kommunen har en vattenkiosk i Bro där du tillfälligt kan hämta vatten. Läs mer här.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp