Avgifter eget avlopp

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av tillståndsansökan och övrig tillsyn över enskilda avlopp enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Avgiften för handläggningen varierar beroende på vilken typ av avloppsanläggning som ansökan avser.

Kontakta Kontaktcenter för mer information, 08-581 690 00

Upp