Eget vatten och avlopp

Upplands-Bro kommun består till stora delar av landsbygd med samlad bebyggelse på flera platser där det inte finns tillgång till kommunalt vatten och avlopp. På landsbygden tas hushållens vatten från borrade eller grävda brunnar och avloppsvattnet från hushållen behandlas i enskilda avloppsanläggningar.

Här hittar du information om allt ifrån hur du går till väga för att söka tillstånd för enskild avloppsanläggning till att ta prov på ditt dricksvatten.

Upp