Åtgärdssamordning för vatten

Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner ingår i ett unikt samarbetsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Sjövatten.

De tre kommunerna har gemensamt ansökt och beviljats medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.

Syftet är att minska övergödning i de aktuella sjöarna. Övergödning uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden.

Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter är projektets syfte vända denna trend till det bättre.

Tillsammans med markägare finns en vision om att minska näringsläckaget, som initierar algblomningar. På så sätt förbättras vattenkvaliten samtidigt som åtgärderna gynnar produktiviteten och djurhälsan. 

I projektet arbetar en samordnare, vars uppgift är att sprida kunskap samt stötta lantbrukare och andra verksamheter i att ansöka om finansiering för åtgärder.

Mer information

Zanna Zielfeldt Nikas har uppdraget som åtgärdssamordnare för vatten. Henne når du per mail:

zanna.zielfeldtnikas@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp