Åtgärdssamordning för vatten

Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner ingår i ett unikt samarbetsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Sjövatten.

De tre kommunerna har gemensamt ansökt och beviljats medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.

Syftet är att minska övergödning i de aktuella sjöarna. Övergödning uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden.

Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter är projektets syfte vända denna trend till det bättre.

Tillsammans med markägare finns en vision om att minska näringsläckaget, som initierar algblomningar. På så sätt förbättras vattenkvaliten samtidigt som åtgärderna gynnar produktiviteten och djurhälsan. 

I projektet arbetar en samordnare, vars uppgift är att sprida kunskap samt stötta lantbrukare och andra verksamheter i att ansöka om finansiering för åtgärder.

Nyhetsbrev åtgärdssamordning för vatten

Prenumerera på nyhetsbrev om åtgärdssamordning för vatten


Hantering av personuppgifter
För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver Upplands-Bro kommun registrera dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra de krav som ställs i dataskyddsförordningen när det gäller rätt till information. Personuppgiftsansvarig för den här e-tjänsten är Kommunstyrelsen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.upplands-bro.se/personuppgifter

Mer information

Zanna Zielfeldt Nikas har uppdraget som åtgärdssamordnare för vatten. Henne når du per mail:

zanna.zielfeldtnikas@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp