Vatten och avlopp (VA)

Gammeldags grön vattenpump med hink som hänger.

Det är skillnad på kommunalt vatten och avlopp och eget vatten och avlopp.

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsledningar på allmän mark inom vårt så kallade VA-verksamhetsområde och alla abonnenter debiteras enligt VA-taxan.

Fastigheter som ligger utanför kommunens VA-verksamhetsområde har eget, så kallat enskilt vatten och avlopp. Du som har egen anläggning har själv bekostat den och sköter då även drift och underhåll.

Nyheter inom Vatten och avlopp

Kalenderhändelser inom bo, bygga & miljö

Upp