Vägvisningsplan

Kommunen börjar ett nytt projekt 2017 i tre etapper för att upprätta en vägvisningsplan, där kommunen är väghållare.

Projektet med vägvisningsplan syftar till att utreda vad som är fel vad som fattas och det som krävs för att rätta till i fråga om vägvisning till geografiska mål och inrättningar. Gång- och cykelvägnätet har idag inte någon strategi för vägvisning, men cyklande är prioriterade som trafikanter. Kommunen har flera nyetableringar av områden på gång och dessa behöver implementeras i vägvisningssystemet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp