Parkering

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare och som sker av annan anledning än för lastning och lossning, på- eller avstigning eller på grund av trafikförhållandena.

Det finns olika regler, betalningssätt och parkeringstillstånd för de som vill nyttja den allmänna gatumarken.

Nyheter inom Parkering

Kalenderhändelser inom bo, bygga & miljö

Upp