Trafik och vägar

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av kommunens trafiknät samt planering av nya vägar.

Här hittar du information om det mesta som rör trafik och vägar i Upplands-Bro kommun, som parkering, vägarbeten och cykelvägar.

Om du upptäckt något fel eller skada på en väg eller cykelväg kan du felanmäla det hos oss. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Upp