Vinterunderhåll vanliga frågor

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring vinterunderhållet av gator och vägar.

Det snöar, varför är snöröjningen inte igång?

Snöröjning på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på vilken prioritet gatan har. Det finns målsättningar om hur snabbt snöröjningen ska vara utförd på olika platser men dessa är bara riktlinjer och är såklart extremt väderberoende.

Varför tar inte kommunen bort snövallen utanför min fastighet?

Tyvärr har kommunen inte möjligt att ta bort snö­vallar för enskilda fastighets­ägare. Fastighets­ägaren ansvarar för att röja vid den egna fastig­heten. Kommunens främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårds­firmor, mark­tjänst­företag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hem­tjänsten erbjuder snöskottning som till­äggs­tjänst som du som kund betalar själv.

Varför körs inte snön bort efter plogning?

Snöhögar kommer av eko­nomiska skäl inte att trans­porteras bort utom i
undan­tags­fall. Detta kan ske när det blir så mycket snö att väghållaren bedömer det som mycket svår­fram­komligt. Det kan alltså vara lite trängre gator på sina håll då vägförhållandet inte är detsamma som vid barmark.

Snöborttagning prioriteras vid ytor som har en hög närvaro, centrumytor och centrumparkeringar är exempel på sådana ytor.

När sandas och saltas kommunens vägar? ( när halkbekämpas kommunens vägar)

När sandning och saltning sker bedöms av väghållare och kommunens entreprenör. Entreprenören har en jourledare som besiktar av kommunens vägnät löpande för att kontrollera halka.

Varför sandas det inte?

Om det är tö på dagarna och kallt på natten gör det att den sand som läggs ut ena dagen fryser in i isen eller under isen till nästa dag vilket ger ett intryck av att sandning inte skett, men vid dessa väderförhållanden så sker halkbekämpning mer frekvent och vi är snart på väg ut igen.

Varför är det snö kvar på gatan efter att plogning har skett?

Det kan bero på att det står bilar ute på gatan eller något annat hinder så som för låga buskar, släpkärror mm. Då kan vi inte komma fram med plogbilen ordentligt. När det är snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade ute på gatorna.

Varför har ni plogat vägen men inte gång- och cykelvägen?

Det är olika maskiner som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De arbetar samtidigt men dock inte på samma plats vilket leder till att en väg plogas innan eller efter den intilliggande gång- och cykelvägen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp