Vinterunderhåll

Under perioden 15 oktober-30 april står kommunens entreprenörer i ständig beredskap och är beredda på att snöröja och halkbekämpa. Under vintersäsongen är det viktigt att vi hjälps åt för att det skall bli lättare att ta sig fram på våra vägar. Kommunen plogar och sandar under hela dygnet när det finns behov. För att vi skall kunna ploga och sanda är det viktigt att det inte står några parkerade bilar på vägarna och i vändplanerna.

Så prioriterar vi:

I första hand :

 • Huvudgator (bussgator)
 • Busshållplatser och vid pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar i Kungsängen och Bro
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Gång- och cykelvägar och trappor

I andra hand kommer övriga kommunägda gator, vägar och parkeringar.Så kan ni hjälpa till/ fastighetsägarens ansvar:

 • Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö.
 • Efter stora snöfall − flytta din bil som står på gatan så att vi kommer åt med våra snöröjningsfordon.
 • Snö från din egen uppfart får inte läggas ut på gatan eller trottoar.
 • Ställa inte din soptunna i vägen för plogbilen
 • Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter blir lätt ett hinder för våra snöröjare.
 • Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den plogvall som eventuellt plogats upp framför infarten.

Vägbommar:

Samtliga vägbommar på innergårdar samt gång- och cykelbanor är upplåsta mellan den 15 oktober och 30 april, för att snöröjning, sandning och sandupptagning ska kunna utföras. Efter färdigställd sandupptagning så stänger vi samtliga bommar inför sommarsäsongen.

Efter vintern/ Sandupptagning:

När vintern börjar lida mot sitt slut så utförs sandupptagning på kommunens alla vägar, torg och parkeringsplatser där sandning skett. Den kommer att påbörjas så snart det är möjligt efter vintersäsongen och skall vara färdig senast 20 april om vädret tillåter.

Observera att för bättre framkomlighet kan arbete i centrum och på parkeringar komma att utföras tidig morgontid. Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som detta medför.

Kontakt

Kontaktcenter gata & park:
Tel: 08 - 581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Undvik i största möjliga mån att ta kontakt med plogbilsförarna, då de utför ett arbete beställt av kommunen. Kommunen har daglig kontakt med entreprenaden och kommer att framföra nödvändig information till förarna.

Vid brådskande observationer på kvällar & helger gällande snöröjning kan ni kontakta vår entreprenörs beredskapsnummer.
08-514 436 85 (menyval Snöberedskap)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp