Om du påträffar skadade eller döda vilda djur i tätort

Om du hittar döda djur tillhörande Statens vilt

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i Statens vilt.

Om döda djur eller döda fåglar tillhörande Statens vilt påträffas i naturen, ska det rapporteras eller lämnas in till polisen för transport till Naturhistoriska Riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA (gäller de fyra stora rovdjuren; björn, varg, lo och järv).

Du är inte skyldig att själv ta hand om ett djur som tillhör statens vilt, däremot ska du underrätta polisen på telefon 114 14. Väljer du att själv skicka in djuret till Naturhistoriska riksmuseet ska du följa särskilda förpackningsinstruktioner.

Om du hittar andra döda djur

Om andra döda vilda djur påträffas i tätort, kontakta kommunens viltvårdare.

Om du hittar skadade djur – statens vilt och andra

Om du hittar levande djur som behöver hjälp, främst statens vilt och skyddsvärda hotade arter kontakta kommunens viltvårdare.

Kontakt

Kommunens viltvårdare

Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB

Ojämna veckor:
Torbjörn Röste, tfn: 070-471 05 60 mail: tobbe@svsg.se

Jämna veckor:
Håkan Bolk, tfn: 076-310 85 18 mail: hakan@bolk.se

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via Kontaktcenter.

För anmälningspliktiga trafikskadade djur (NVR) ring polisen (112)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp