Om du har problem med störande vilda djur i tätort

Förebyggande arbete är det bästa och det långsiktigt mest effektiva sättet att motverka störande djur. Om det inte hjälper kan du ta hjälp av kommunens viltvårdare.

Fåglar

Störande fåglar kan vara ett problem i tätorten, både i parker, i bostadsområden och på uteserveringar. Detta är oftast inget som kan lösas genom skyddsjakt eftersom andra fåglar snabbt ersätter de skjutna. Att lösa problemet på lång sikt kan vara svårt, men det finns sätt.

Fåglarna finns där det finns föda. Mata dem inte, plocka upp skräp och rester, och håll ordning i soptunnor och komposter. Om det inte hjälper är det i första hand upp till fastighetsägaren att åtgärda problemet, och exempel på åtgärder som kan göras är:

  • nät som förhindrar fåglar att vara på vissa platser
  • piggar för att förhindra fåglar att sätta sig
  • vajrar på takutsprång och hängrännor
  • roterande, störande skyltar (vindpåverkade med reflexer/färger och ljud som störande effekt)
  • förbjuda matning av småfåglar på sådant sätt att icke önskvärda djur lockas dit

Rör det sig om större problem på allmän plats kontakta tillväxtkontorets tekniska avdelning.

Grävling

Grävlingar kan ställa till problem i trädgårdar när de bygger bo under exempelvis en husgrund. Ett grävlingsgryt har flera ingångar och långa gångsystem. Boet byggs ständigt ut. Om försök att sätta igen ingångar och täta grunden inte hjälper kan skyddsjakt tillåtas på vissa villkor.

Ormar

Alla ormar i Sverige är fridlysta. Enda undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen. Försök att med ett längre redskap lyfta ormen, lägga den i en hink med lock och flytta den till ett lämpligt ställe minst ett par kilometer bort.

Kanadagäss

Kanadagäss på badplatser och strandtomter kan ge upphov till olägenheter genom dess spillning. Genom att plantera låga buskar kan man undvika de stora öppna gräsytorna där gässen tycker om att söka föda. Även ett lågt staket nära vattnet kan ge samma effekt.

Råttor och andra gnagare

Att arbeta med förebyggande åtgärder är alltid det bästa och långsiktigt effektivaste sättet mot råttor och andra gnagare. För att förebygga är det viktigt att se till att det inte finns några vägar in i hus eller lokaler. Om det inte hjälper är det i första hand upp till fastighetsägaren att åtgärda problemet, till exempel Anticimex eller liknande företag kan hjälpa till med sanering, oftast genom ditt försäkringsbolag.

Vilda djur får inte hållas i fångenskap

Ta inte hand om djurungar som ser övergivna ut, föräldern är oftast i närheten. Om du hittar ett skadat vilt djur ska du kontakta kommunens viltvårdare eller annan organisation som har tillstånd att vårda och rehabilitera skadat vilt.

Kontakt

Kommunens viltvårdare

Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB

Ojämna veckor:
Torbjörn Röste, tfn: 070-471 05 60 mail: tobbe@svsg.se

Jämna veckor:
Håkan Bolk, tfn: 076-310 85 18 mail: hakan@bolk.se

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via Kontaktcenter.

För anmälningspliktiga trafikskadade djur (NVR) skall man ringa polisen (112)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp