Viltvård

Fåglar, gnagare, ormar och andra vilda djur på fel plats kan orsaka problem. Ibland kan enkla knep hjälpa till att lösa problemen, ibland krävs skyddsjakt.

Vilda djur i tätorter allt vanligare. Många djur flyttar närmare eller in i tätorten. Här finns det gott om föda och lämpliga platser för fortplantning. Ibland uppkommer skador eller andra störningar.

Få hjälp av kommunens viltvårdare

Om du som boende i Upplands-Bro har problem med vilda djur på fel plats kan du få hjälp av kommunens viltvårdare.

Viltvårdaren kan till exempel

  • ge råd kring närgångna vilda djur
  • hjälpa till att avlägsna närgångna vilda djur i bostadsområden
  • ta hand om döda vilda djur som hittas på villatomter och i skogen
  • placera ut fångstburar eller fällor där det är problem med till exempel räv, grävling, mink eller fåglar
  • utöva skyddsjakt på till exempel kanadagäss som skapar problem
  • se till att döda djur tas hand om på rätt sätt.

Kontakta kommunens viltvårdare

Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB

Ojämna veckor:
Torbjörn Röste, tfn: 070-471 05 60 mail: tobbe@svsg.se

Jämna veckor:
Håkan Bolk, tfn: 076-310 85 18 mail: hakan@bolk.se

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via Kontaktcenter.

För anmälningspliktiga trafikskadade djur (NVR) skall man ringa polisen (112)

Upp