Viltvård

Fåglar, gnagare, ormar och andra vilda djur på fel plats kan orsaka problem. Ibland kan enkla knep hjälpa till att lösa problemen, ibland krävs skyddsjakt.

Vilda djur i tätorter allt vanligare. Många djur flyttar närmare eller in i tätorten. Här finns det gott om föda och lämpliga platser för fortplantning. Ibland uppkommer skador eller andra störningar.

Få hjälp av kommunens viltvårdare

Om du som boende i Upplands-Bro har problem med vilda djur på fel plats kan du få hjälp av kommunens viltvårdare.

Viltvårdaren kan till exempel:

  • ge råd kring närgångna vilda djur
  • hjälpa till att avlägsna närgångna vilda djur i bostadsområden
  • ta hand om döda vilda djur som hittas på villatomter och i skogen
  • placera ut fångstburar eller fällor där det är problem med till exempel räv, grävling, mink eller fåglar
  • utöva skyddsjakt på till exempel kanadagäss som skapar problem
  • se till att döda djur tas hand om på rätt sätt.

Tänk på att inte hantera, ta med eller ta hem vilda djurs ungar som inte är skadade! Föräldrarna har koll även om du inte ser det! Man kan flytta ett djur om det befinner sig i ett utsatt läge ex.vis mitt på en väg, flytta det till närmsta buskage eller annat skydd om möjligt.


Kontakta

Kommunens viltvårdare

Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp AB

Ojämna veckor:
Torbjörn Röste, tfn: 070-471 05 60 mail: tobbe@svsg.se

Jämna veckor:
Håkan Bolk, tfn: 076-310 85 18 mail: hakan@bolk.se

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via Kontaktcenter.

För anmälningspliktiga trafikskadade djur (NVR) skall man ringa polisen (112)

Upp