Vägvisningsplan

Kommunen började ett nytt projekt 2017 i tre olika etapper för att upprätta en vägvisningsplan, där kommunen är väghållare.

Projektet med vägvisningsplan syftar till att utreda vad som är fel, vad som fattas och det som krävs för att rätta till i fråga om vägvisning till geografiska mål och inrättningar.

I samband med att arbetet påbörjades våren 2020 tog kommunen beslutet att byta alla vägvisningsskyltar till nya samt stolpar och fundamenten.

Kungsängen och Brunna blev klart hösten 2020, våren 2021 fortsätter arbetet i Bro och beräknas vara klart till hösten 2021.

Gång- och cykelvägnätet har idag inte någon strategi för vägvisning, men cyklande är prioriterade som trafikanter. Kommunen har flera nyetableringar av områden på gång och dessa behöver implementeras i vägvisningssystemet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp