Vägar

Här kan du se fakta om vägarna i Upplands-Bro kommun.

  • Kommunala gång- och cykelvägar: 75 221 meter
  • Kommunala bilvägar: 142 634 meter

I Upplands-Bro kommun finns det flera väghållare. I kommunkartan kan du se om en väg i kommunen är kommunal (Upplands-Bro kommun), statlig (Trafikverket) eller enskild.

Väghållaren är den som ansvarar för vägens skötsel.

  • Statlig väghållare Trafikverket är väghållare av de statliga vägarna t.ex. E18, Rösaringvägen.
  • Kommunal väghållare Upplands-Bro kommun är väghållare på kommunala vägar.
  • Enskild väghållare Enskild markägare eller organisation, i regel en lokal samfällighetsförening/vägförening.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp