Trafik- och tillgänglighetsprogrammet

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhet och tillgänglighet på det kommunala vägnätet i Upplands-Bro. Att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten ingår som en del av samhälls- och trafikplaneringen och arbetet dokumenteras i trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Exempel på åtgärder kan vara att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, anlägga en ny gång- och cykelväg eller anpassa en gatas utformning för att minska hastigheten.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med förbättringsåtgärder som bland annat baseras på inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar.

I länken nedan kan du se de senaste programmen och ta del av vilka åtgärder som planeras för att skapa en tryggare trafikmiljö i Upplands-Bro.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp