Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor på gatan är ett enkelt sätt att sänka bilisternas hastighet. På de flesta bostadsgator kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 1 maj och 15 oktober.

Blomlådor är ett bra sätt att sänka hastigheten på bostadsgatorna. Många boende önskar ställa ut egna blomlådor på gatan där de bor. För att få göra det krävs ett tillstånd från väghållaren som är ansvarig för gatan. För att säkra god kvalitet på våra gator kräver vi att tillstånd beviljats och att riktlinjerna följs.

Den som ansöker om tillståndet är ansvarig för blomlådorna och dess skötsel. De boende som har blomlådorna direkt utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande i ansökan. Alla boende på gatan ska informeras med informationsbrevet efter beviljat tillstånd.

I dokumentet "Ansökan och riktlinjer" finns de villkor som gäller samt den blankett du behöver för att ansöka om tillstånd. Där finns även en byggbeskrivning samt riktlinjer för hur man placerar dem på gatan.

För att inte begränsa framkomligheten så är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp