Trafiksäkerhet och tillgänglighet

En välplanerad och tillgänglig utemiljö är viktig för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och innebär att fler kan klara sig utan hjälp. Detta är till fördel både för enskilda individer och för samhället i stort. Upplands-Bro kommun utför systematiskt arbete för att öka tryggheten och tillgängligheten i kommunen.

Upp