Teknisk handbok

Teknisk handbok är framtagen av den Tekniska avdelningen på kontoret för samhällsbyggnad och är ett levande dokument som uppdateras löpande och revideras årligen.

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och utförande i Upplands-Bro kommun.

Revidering av Teknisk handbok

Synpunkter och förslag till ändringar kan lämnas av såväl interna som externa intressenter skriftligen till funktionsbrevlåda tekniska.avdelningen@upplands-bro.se

Arbetsgruppen för teknisk handbok godkänner eller avslår förslaget efter avstämning med ansvarig inom respektive sakområde. Om ändringen godkänns läggs den in i teknisk handbok vid kommande revidering. Vid akuta ändringar/tillägg kan ändringen tillfälligt publiceras i form av en teknisk instruktion som gäller fram till nytt revisionstillfälle.

Kapitel 1 och Kapitel 6 i handboken är allmänna och gäller alla teknikområden. Därefter anges tekniska krav för olika teknikområden i separata kapitel. Handboken ligger som bilagor på denna sida, uppdelade efter kapitel.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp