Skrotbilar

Skrotbilar som inte tas omhand läcker ut giftiga ämnen som bly, kvicksilver och olja. Därför är det viktigt att du lämnar din gamla bil hos en auktoriserad bildemontering för miljömässigt korrekt hantering. Det är ett miljöbrott att inte skrota bilen på rätt sätt. Tekniska avdelningen ansvarar för bortforsling och skrotning av bilar som står övergivna på kommunens mark. Bilar som står på privat mark kan endast tas omhand med tillstånd från fastighetsägaren. Fordon som verkar vara övergivna besiktas alltid och försök görs att kontakta ägaren. Om fordonet ändå står kvar
efter detta kan kommunen flytta och skrota bilen på ägarens bekostnad.

Övergivna bilar rapporteras via felanmälan eller kontaktcenter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp