Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kommun och har svårt att förflytta sig till fots kan ansöka om parkeringstillstånd. Parkering för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering.

 

Nyttoparkeringstillstånd

Företag som har verksamhet inom Upplands-Bro kommun och som behöver parkera tillfälligt i närheten för att kunna utföra sitt arbete kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd, nyttokort. Nyttoparkeringstillstånd medger undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp