Parkering med P-skiva

På vissa tidsbegränsade och avgiftsfria parkeringsplatserna används p-skiva.

Skyltningen vid parkeringen anger ifall p-skiva behövs.

Så här använder du p-skivan.

Tiden på p-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då parkeringen påbörjades. Påbörjas parkeringen innan tidsbegränsningen ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt.

P-skivor finns att hämta i butiker och servicelokaler intill de allmänna parkeringsplatserna. Du kan även hämta p-skiva i kommunhusets och Brohusets receptioner. Spara p-skivan! Den kan användas många gånger.

Om man inte har tillgång till en p-skiva går det bra att skriva sin ankomsttid på en pappersbit och lägga den synligt innanför vindrutan.

Upp