Felparkering

Parkerar du fel på den allmäna gatumarken kan du få en parkeringsanmärkning.

Det är QSG Bevakning som övervakar att parkeringsreglerna på gatumark efterlevs.
Telefonnr: 077-440 30 30
webbplats: https://www.qsg.se

Betalning

Det är fordonets ägare som ska betala felparkeringsavgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905.
Ange det OCR-/ärendenumret som står på anmärkningen.

 

Invändning

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen hos polismyndigheten. Förklara varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig. Ange det ärendenumret som finns på anmärkningen samt bilens registreringsnummer.

Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga. Du får tillbaka avgiften om du får rätt i din överklagan.

Polismyndigheten, Region Stockholm, 106 75 Stockholm

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

 

Tomtmark/kvartersmark

Parkerar du fel på en privat mark kan du i stället få en kontrollavgift.

En kontrollavgift överklagar du hos det företaget som övervakar platsen.


Fordonsflytt

Fordon som står trafikfarligt, hindrande eller är övergivet kan komma att flyttas.
Även långtidsuppställda fordon och cyklar kan flyttas.

Fordon vars ägare har obetalda parkeringsanmärkningar på mer än 5000 kr kan också flyttas.

Anmälan kan du göra via vår e-tjänst eller via kontaktcenter.


Hemställan

Markägare som vill få bort ett fordon kan begära flyttning av fordon, s.k. hemställan hos kommunen.

Innan hemställan ska du själv kontakta fordonsägaren för att uppmana till att flytta fordonet. Får du inte tag på ägaren kan fordonet flyttas först en månad efter att du försökt att kontakta ägaren.

Om du lyckas få kontakt med fordonsägaren har denne sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon.

Upp