Datumparkering

Datumparkering tillämpas på ett flertal gator i Kungsängen.

Datumparkering innebär att det är förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer under dagar med jämna datum och på sida med udda adressnummer under dagar med udda datum.

Datumparkering gäller alla dagar mellan klockan 02.00 och 16.00.

Syftet med datumparkering är att underlätta snöröjning och underhållsåtgärder på de kommunala gatorna.

Upp