Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring införandet av parkeringsavgifter i centrala Kungsängen.

Var införs parkeringsavgift? Och hur länge får jag parkera?

Parkeringsavgift införs på samtliga gator och parkeringsplatser i centrala Kungsängen. Parkeringsskyltar visar var det är tillåtet att parkera och vilka tider.

Se uppsatta kartbilder på parkeringarna samt läs mer här: parkeringsavgifter

Vad gäller för de som har parkeringstillstånd till rörelsehindrade?

Personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade betalar inte parkeringsavgift på parkeringsplatser i central Kungsängen.

Varför inför kommunen parkeringsavgift i Kungsängen? Och vem beslutade detta?

Kommunen inför parkeringsavgift för att öka tillgängligheten på parkeringsplatser i centrala Kungsängen.

Idag använder många parkeringsplatser och gatorna som långtidsparkering och det blir då brist på parkeringsplatser för de som vill stå kortare tid.

Parkeringsavgift ökar omsättningen på platser och förbättrar tillgängligheten för pendlare och besökare.

I juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt Parkeringspaket i Kungsängen.

Hur kan man överklaga?
Man kan inte överklaga på beslutet.

Hur betalar man?
Man kan betala avgiften på flera sätt. Läs mer här: Betalsätt

Hur felanmäler man en parkeringsautomat?
Ring QSG Bevakning på telefon 077-440 30 30man. Uppge parkeringsautomatens nummer. Numret står på en etikett till höger om kortläsaren. Numret står på formen "BA nr:5 UB" (exempel). Om etiketten saknas kan man starta automaten och titta uppe till vänster i displayen där det står "BA5" (exempel) varpå man uppger "BA nr: 5 UB".

Hur felanmäler man mobil-appen?
Kontakta Parksters kundtjänst på telefon eller via formuläret på deras hemsida. Telefon: 0775 – 33 30 30, vardagar mellan 08-18.
https://www.parkster.se/support/#kontaktakundtjanst

Kontakta Mobills kundtjänst på telefon eller via formuläret på deras hemsida. Telefon: 010-207 80 33, vardagar mellan 08-18.
https://mobill.se/support

 

Vad gäller för motorcykel och moped?
På markerade platser får du bara parkera med tvåhjulig motorcykel/moped klass I utan sidovagn. Efter den 2 maj 2017 gäller avgift även på dessa platser. Det är samma avgift för bilar och motorcyklar. Du får inte parkera på trottoaren.

Vissa motorcykelplatser är skyltade med en tilläggstavla som visar vilken period det är motorcykelparkering. Resten av tiden får andra fordon parkeras på platsen beroende på vad som gäller på gatan för övrigt. Kontrollera skyltningen i början av kvarteret.

Har du en tvåhjulig moped klass II eller cykel får du parkera den på gång- eller cykelbana. Du får dock aldrig parkera så att den står trafikfarligt eller hindrar annan trafik.

Om inte motorn på din elcykel är för kraftig gäller samma regler som för vanliga cyklar.

Mer om fordonsregler
På Transportstyrelsens webb kan du läsa mer om olika fordonsregler. Transportstyrelsen

Ska det byggas fler parkeringsplatser eller extra parkeringshus i kommunen? Det finns ett förslag till utredning om detta när parkeringspaketet utvärderas om ett år.

Hur kan man överklaga på parkeringsanmärkningar (p-bot)?
Parkeringsanmärkningar utfärdade på Upplands-Bro kommuns mark överklagas skriftligt hos Polismyndigheten i Stockholms län. Motivera varför du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig och ange ärendenummer samt registreringsnummer och fabrikat på ditt fordon.

Epost:
polismyndigheten.stockholm@polisen.se

Postadress:
Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Trafikpolisenheten
106 75 Stockholm

Hur man kan betala i efterskott?
När du parkerar på kommunalmark (gata/parkering) kan du betala din parkering i efterskott. Det kan vara bra om du inte vet i förväg hur länge du kommer att parkera.

Systemet är installerat i alla betalautomater på kommunalmark. Det fungerar så här:

  • Du drar ditt betalkort- eller bensinkort i betalautomaten vid ankomst för att checka in dig på parkeringsytan. Där anger du ett maxbelopp som får debiteras ditt konto om du glömmer att checka ut.
  • När du återkommer till parkeringsplatsen och ska avsluta parkeringstiden så drar du samma kort igen i betalautomaten som du gjorde när du kom. Parkeringstiden avslutas. Det tidigare maxbeloppet reduceras till kostnaden för den faktiska parkeringstiden. Om du glömmer att checka ut, checkas du automatiskt ut när tiden för det angivna maxbeloppet infaller. Detta belopp debiteras ditt konto.

OBS! Du kan inte betala p-avgift för två bilar med samma kort vid samma tillfälle vid efterskottsbetalning. Om du drar kortet två gånger så tror systemet att du checkar ut igen och du riskerar då att få parkeringsböter.

Jag får ingen biljett av automaten att stoppa i vindrutan?
Vi har ett biljettlöst system. Du knappar in ditt registreringsnummer. Du behöver inte gå tillbaka till bilen med en lapp. Vill du ha ett kvitto på din genomförda transaktion kan automaten ge dig det men du behöver inte lägga den synlig i rutan.

Finns det planer på att förbättra kollektivtrafiken i kommunen?
Det är SL och Trafikförvaltningen (Stockholms Läns Landsting) som beslutar om detta. Kommunen för kontinuerligt en dialog med dem om kommunens behov.

Hur fungerar det med SL-Access kort på infartsparkering?
Parkeringsautomater finns på infartsparkeringarna i Kungsängen. Om man har SL Access-kort med aktiv periodbiljett om 30 dagar eller längre så parkerar man gratis. Alla periodbiljetter med minst 30 dagar gäller, alltså även biljett med reducerat pris. Den som inte har SL-kort betalar 5 kronor i timmen. Tanken är att förbättra tillgängligheten med fler lediga parkeringsplatser för pendlare som verkligen behöver ta bilen till pendeltåget.

Hur kommer att bli med betalning i framtiden? Har kommunen tänkt på en uppföljning?
Kommunen kommer att följa upp parkeringspaketet nästa år. Vi ska göra en mätning om hur många personer som parkerar på parkeringsplatserna mot avgift och var de bor.

Finns det någon plan på att avgiftsbelägga parkeringar i Bro?
I dagsläget finns det ingen plan för att avgiftsbelägga parkeringar i Bro. Vi kommer utreda om behovet att göra detta i och med att Trädgårdsstaden byggs söder om Bro.

Har ni kontaktat andra kommuner att hur de löser parkeringsproblem i sina kommuner?
Vi har haft dialog med andra kommuner om detta. Det blir allt vanligare att avgiftsbelägga parkeringar samt införa SL-accesslösning på infartsparkeringar.

Var ska jag som bor i Kungsängen parkera min bil?
I varje fastighet i Kungsängen finns boendeparkering som tillhör fastigheten. Parkering för boende ska ske inom fastighetsmark (kvartersmark), det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose behoven*.

*Kommunen kommer att göra en utredning om behovet av boendeparkering på de avgiftsbelagda parkeringarna, samt vilka förutsättningar ett sådant införande kräver och vilka konsekvenser det kan medföra.

Upp