Parkeringsavgifter

I centrala Kungsängen har parkeringsavgifter införts för att öka tillgängligheten på korttidsparkeringar. Tidigare använde många gatorna som långtidsparkering och det blev brist på parkeringsplatser för de som vill stå kortare tid i centrala Kungsängen.

Avgiftsplikten gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00. Avgiften varierar beroende på var du parkerar.

 

Parkeringar i centrala Kungsängen

På parkeringar markerade med lila i kartan parkerar du med SL Access-kort eller mot avgift om 5 kronor per timme vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan 08:00 och 18:00. Parkeringen är  tillåten högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag. SL Access-kortet måste vara laddat med periodbiljett om minst 30 dagar samt vara aktiverat.

På parkeringsplatser markerade med orange i kartan är avgiften 5 kronor per timme efter en inledande avgiftsfri timme. Observera att du måste registrera din parkering i parkeringsautomat, app via smartphone, sms eller telesvar även om du ska parkera kortare tid än en timme. Avgiftsplikten gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00. Parkeringen är tillåten högst 3 respektive 6 timmar vardagar utom dag före sön- och helgdag enligt skyltning.

På parkeringsplatser markerade med gult i kartan kostar parkeringen 2 kronor per timme vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00. Parkeringen är tillåten högst 6 timmar i följd vardagar utom dag för sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00 respektive 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag enligt skyltning.

Parkeringsplatser markerade med blått i kartan är avgiftsfria.

Gatuparkering

Gatuparkering längs Östervägen kostar 5 kronor per timme vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00 . Avgiften kan betalas med app via smartphone, sms eller telefon. Det är parkeringsförbud en dag i veckan under tiden 15 oktober och 30 april. Gatuparkering längs Korsängsvägen och Ekhammarsvägen kostar 2 kronor per timme vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 18.00 . Avgiften kan betalas med app via smartphone, sms eller telefon. Det är parkeringsförbud en dag i veckan under tiden 15 oktober och 30 april.

Upp