Infartsparkering

Infartsparkeringar finns vid pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro. Du får parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före sön- och helgdag. Sammanlagt finns det 274 parkeringsplatser i Bro och 398 parkeringsplatser i Kungsängen.

Bro

I Bro finns de på Härnevi skolväg, Stationsvägen och på södra sidan av stationen på Assurs väg. Parkeringen är avgiftsfri.

Kungsängen

I Kungsängen är de belägna på Enköpingsvägen, Prästhagsvägen och på Strandvägen vid Stationsbacken. Parkeringen är avgiftsbelagd men med en aktiv periodbiljett om minst 30 dagar på ett SL Access-kort parkerar du gratis.

Lediga parkeringar på infartsparkeringen på Enköpingsvägen

Upp