Felparkering

Det är QSG Bevakning som övervakar att parkeringsreglerna på gatumark efterlevs.
Telefonnr: 077-440 30 30
webbplats: https://www.qsg.se

Betalning

Det är fordonets ägare som ska betala felparkeringsavgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905.
Ange det OCR-/ärendenumret som står på anmärkningen.

 

Invändning

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen hos polismyndigheten. Förklara varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig. Ange det ärendenumret som finns på anmärkningen samt bilens registreringsnummer.

Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga. Du får tillbaka avgiften om du får rätt i din överklagan.

Polismyndigheten, Region Stockholm, 106 75 Stockholm

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

 

Tomtmark/kvartersmark

Parkerar du fel på en privat mark kan du i stället få en kontrollavgift.

En kontrollavgift överklagar du hos det företaget som övervakar platsen.

Upp