Parkering

24 mars 2022 fattades ett ordförandebeslut i tekniska nämnden.

Avgiftsplikten på infartsparkeringen i Kungsängen är tillfälligt upphävd med anledning av att de nya gröna sl-korten inte fungerar i biljettautomaterna. 

Just nu behöver besökare alltså inte betala för att parkera sin bil där.

Beslutet gäller fram tills att SL kommer med besked om hur parkering ska kunna ske med de nya SL-korten.

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare och som sker av annan anledning än för lastning och lossning, på- eller avstigning eller på grund av trafikförhållandena.

Det finns olika regler, betalningssätt och parkeringstillstånd för de som vill nyttja den allmänna gatumarken.

Lediga parkeringsplatser

Ta bilen eller cykeln till Lillsjön? Finns det plats på infartsparkeringen när du ska ta pendeltåget? Här kan du se antal lediga parkeringsplatser på de parkeringar i kommunen som har parkeringsensorer.

Se film om det automatiska parkeringssystemet:

Upp